Onze scholen

TriVia is een vereniging van 15 christelijke basisscholen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en de Lopikerwaard, die streeft naar bijzonder goed onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen profiel, sfeer en onderwijsconcept.

Binnen TriVia werken we vanuit vertrouwen en stimuleren we samenwerking en initiatief. Ieder kind is welkom en krijgt op onze scholen de ruimte om te groeien op zijn eigen niveau.

Regio:

Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Bekijk onze missie en visie

Eigentijds onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer