TriVia als werkgever

TriVia staat voor bijzonder goed onderwijs. We bieden de leerlingen een veilige en stimulerende omgeving waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Als teamlid krijg je volop ontwikkelingsmogelijkheden en we maken graag gebruik van elkaars kwaliteiten.

03_Regenboog-29

Waarom werken bij TriVia?

Als we collega’s vragen naar hun start bij TriVia, dan omschrijven ze dit als een warm bad. Ze voelen zich welkom en worden snel opgenomen in het team. De sfeer op de TriVia-scholen is dan ook vriendelijk, open en rustig.

Goede begeleiding

Onze twee leerkrachtcoaches ondersteunen startende leerkrachten gedurende drie jaar. Zij bieden praktische begeleiding en zijn er voor je als je tegen zaken aanloopt.

Naast de opbouwende gesprekken organiseren de coaches ook gezellige bijeenkomsten en minicolleges. We hebben aparte groepen voor leerkrachten die een, twee of drie jaar werkzaam zijn bij TriVia. Er zijn ook groepen voor zij-instromers en onderwijsassistenten. Zo komt iedereen in contact met gelijkgestemden. Dit draagt bij aan een goede start bij TriVia.

Focus op lesgeven

TriVia omarmt initiatieven en investeert in scholing en werkdrukverlaging. We werken indien nodig met evenementcoördinatoren, zodat jij je als leerkracht kunt focussen op lesgeven. En we formeren zo veel mogelijk kleine klassen, zodat er veel aandacht uitgaat naar het onderwijs. De scholen zitten ruim in hun personeel en de gelden voor werkdrukvermindering worden in overleg met de teams goed besteed.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Je mag een ‘stap naar voren doen’ als je dat ambieert, want op de TriVia-scholen ontwikkelen leerkrachten zich volop. Op onze scholen werken diverse specialisten en verschillende leerkrachten volgen scholing of doen een master. Dit draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Netwerken

Jezelf ontwikkelen kan in de school, maar ook binnen TriVia. Zo kun je bijdragen aan onze netwerken op het gebied van eigenaarschap, leerpleinen, groene schoolpleinen, close reading etc. In de netwerken verbinden we scholen met gelijke ambities. De opgedane kennis wordt breed gedeeld binnen TriVia. Zo zijn we samen in ontwikkeling!

Accepteer cookies om deze video te bekijken

Kijken naar jouw kansen

Wil je werken bij TriVia? Kom langs! Je wordt met open armen ontvangen. We zoeken graag samen met jou naar de school en functie die bij jou past.

Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Bekijk onze missie en visie

Eigentijds onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer