Documenten en regelingen

We delen graag een overzicht van reglementen, regelingen en protocollen die gelden voor alle TriVia-scholen.

DeRegenboog-8

Klachtenregeling

Misschien zullen er momenten in het schooljaar zijn waarop je klachten, kritiek of opmerkingen hebt met betrekking tot de gang van zaken in één van onze scholen. Wanneer dit het geval is, kun je altijd contact opnemen met de persoon binnen de school op wie de klacht betrekking heeft.

Wanneer hier geen bevredigende oplossing uitkomt, kun je in onderstaande klachtenregeling lezen wat de vervolgstappen kunnen zijn.

In de klachtenregeling wordt verwezen naar een externe vertrouwwenspersoon. Dit is:

Dhr. Jan Hogenhout, e-mail: j.hogenhout@me.com, tel: 06-117 217 46

Jaarverslag

In het jaarverslag kun je lezen welke ontwikkelingen er afgelopen jaar binnen TriVia hebben plaatsgevonden op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en beheer.

Ledenvergadering

Hieronder vind je de stukken voor de ledenvergadering. Deze zijn 2 weken voor de vergadering beschikbaar.

Afgeschermde documenten ledenvergadering

Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Bekijk onze missie en visie

Eigentijds onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer