Eigentijds onderwijs

Op de TriViascholen werken we met moderne, veelal digitale onderwijsmethoden en beschikken de kinderen over moderne leermiddelen. We zetten in op de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden en leren kinderen te plannen, te reflecteren op hun eigen handelen, samen te werken en elkaar feedback te geven.

DeKandelaar-10

Talentontwikkeling

Wij geven elk kind de mogelijkheid om zijn talenten te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontdekken. Een gevarieerd onderwijsaanbod vinden we belangrijk. Verschillende scholen werken thematisch en/of projectmatig aan de zaakvakken en bieden de ruimte om te onderzoeken, samen te werken en te presenteren. Alle scholen hebben een Kunst & Cultuur-aanbod en een vakleerkracht Muziek draagt bij aan de muzikale ontwikkeling van kinderen.

TriVia-innovatiefonds

Het innovatiefonds stimuleert scholen om nieuwe onderwijsvormen te ontwikkelen en uit te proberen. Teamleden die met een goed onderbouwd plan komen, bieden we alle ruimte. Zo hebben we binnen TriVia de Beverklas ontwikkeld, een lesaanbod voor kinderen die meer praktijkgericht willen werken. Met ons nieuwe Ontdek-lab richten we ons op ontdekkend en onderzoekend leren aan de hand van het vak Wetenschap & Techniek. In onze Delfinogroep ontmoeten de hoogbegaafde kinderen binnen TriVia elkaar en krijgen ze uitdagende lessen aangeboden.

Een onderwijskundig specialist begeleidt de innovatieve processen en zorgt ervoor dat de opgedane kennis breed in de organisatie wordt gedeeld.

De leerkracht maakt het verschil

Een goede interactie tussen de leerkracht en de leerling is cruciaal in het onderwijs. Dat is voor ons écht de sleutel. Leerkrachten zorgen voor een veilig onderwijsklimaat, waarin kinderen zich gekend en gezien voelen.

We zullen altijd eigentijds onderwijs combineren met goede instructies, want directe instructie is op allerlei manieren effectief om kinderen verder te brengen. Zo ontwikkelen ze de kennis en vaardigheden die ze later in de maatschappij nodig hebben.

Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Bekijk onze missie en visie

Eigentijds onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer