Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Rehoboth-14

Ons motto ‘Bijzonder goed onderwijs!’ staat voor de hoge kwaliteit onderwijs die we bieden en de richting van waaruit we dat doen: onze christelijke identiteit.

Christelijke identiteit

We bieden kinderen een veilige omgeving, waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Het christelijk geloof is onze inspiratiebron. We hebben echt oog voor elkaar, hebben iets over voor een ander en laten kinderen merken dat ze geliefd zijn. Ze zijn van waarde, doen ertoe, en we willen ze iets bieden waarop ze terug kunnen vallen. Wij vormen onze leerlingen tot verantwoordelijke mensen met lef en vertrouwen die van betekenis zijn.

Onze vier richtinggevende uitspraken

  • Wij vormen leerlingen tot verantwoordelijke mensen met lef en vertrouwen die van betekenis zijn.
  • Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen.
  • Wij zijn professionals die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen.
  • Wij investeren in betrokkenheid van ouders en de plaatselijke gemeenschap.

Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Bekijk onze missie en visie

Eigentijds onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer