Samen van betekenis

Het koersplan van TriVia heeft als titel ‘Samen van betekenis’. We zetten in de komende beleidsperiode in op de samenwerking binnen en tussen scholen en het leren van en met elkaar. Op dit manier willen we van betekenis zijn: voor elkaar, voor onze leerlingen en daarmee voor onze omgeving. We hopen en verwachten dat het koersplan ons helpt om hier met focus en ambitie aan te werken.

Screenshot 2022-11-30 at 16.22.37

Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Bekijk onze missie en visie

Eigentijds onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer