Meer- en hoogbegaafdheid

We bieden een goed aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Alle TriVia-scholen hebben een eigen Dolfijngroep en bovenschools bieden we de Delfinogroep aan voor leerlingen die nog meer aankunnen.

DeRegenboog-14

Dolfijngroep

We hebben gekozen voor de naam Dolfijngroep omdat een dolfijn een intelligent, speels, gevoelig en sociaal dier is. Dit zijn ook belangrijke kenmerken van de kinderen uit deze groep.

De kinderen krijgen les van een speciaal voor deze groep aangestelde leerkracht, die is gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid of daarvoor wordt opgeleid. Ongeveer 1,5 uur in de week bezoeken de kinderen de Dolfijngroep, meestal met twee of drie jaargroepen tegelijk. Afhankelijk van de begeleiding die nodig is, is deze groep niet groter dan 10-18 kinderen. De kinderen krijgen in de klas tijd om verder te werken aan de opdrachten voor de Dolfijngroep.

Naast de basisvakken besteden we ook aandacht aan leervaardigheden en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We streven ernaar dat deze kinderen met een goede werkhouding en met plezier in leren naar het voortgezet onderwijs gaan.

Delfinogroep

Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor de Delfinogroep van TriVia. In drie periodes van acht maandagen ontmoeten ze in de groep ontwikkelingsgelijken van andere scholen van de vereniging.

In het programma besteden we aandacht aan: filosofie, studievaardigheden, sociale vaardigheden, gezond gedrag en het bereiken van persoonlijke leerdoelen. Een gespecialiseerde leerkracht biedt deze onderdelen aan in projecten en daagt de kinderen uit om leergedrag te vertonen.

Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Bekijk onze missie en visie

Eigentijds onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer