Jouw loopbaan

Binnen TriVia en op onze scholen word je uitgenodigd om samen met je collega’s te leren, te onderzoeken en te ontdekken. We investeren in onze medewerkers en geven je alle ruimte om je te ontwikkelen. Zo kun jij jouw mooie vak op een inspirerende manier uitoefenen.

DeRegenboog-14
DeRegenboog-11

Leerkracht

De leerkracht is de spil in ons onderwijs. Je krijgt de ruimte om samen met anderen te zorgen voor goed onderwijs. Jouw ideeën en inbreng doen ertoe! Wij stimuleren je om steeds beter te worden in je vak. Voor onze kinderen maak jij het verschil.

Academisch geschoolde leerkrachten
Academisch geschoolde medewerkers zetten binnen TriVia hun kennis en expertise breed in. Zij begeleiden onze scholen en expertgroepen bij het invoeren van innovatie- of verbetertrajecten. We hebben een eigen academisch netwerk en bieden alle ruimte voor verdere ontwikkeling.

Intern begeleider

Rehoboth-60

Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent ben je een onmisbare schakel in de school. Jij ondersteunt de leerkrachten en begeleidt leerlingen in hun leerproces. Soms doe je dit individueel, soms voor de hele groep. Je vormt een hecht team met de leerkrachten.

Stagiair

Bij TriVia bieden we graag ruimte aan stagiairs. Je krijgt alle kansen om praktijkervaring op te doen onder begeleiding van daarvoor opgeleide leerkrachten. We geven je de verantwoordelijkheid die past bij je ontwikkeling. Wanneer je klaar bent met je opleiding, zoeken we samen met jou een passende werkplek op een van onze scholen.

Rehoboth-10
03_Regenboog-4

Zij-instromer

Wie als zij-instromer bij ons binnenkomt, krijgt een opleidingstraject op maat. Wij zorgen voor de begeleiding in een veilige omgeving op de werkvloer, waarbij je stap voor stap groeit in je rol als leerkracht. Dit gaat met vallen en opstaan. Op het moment dat je er klaar voor bent, geven we je de verantwoordelijkheid voor een eigen groep.

Directeur

Als directeur ben je het gezicht van de school. Je geeft leiding aan een team van bevlogen collega’s, met wie je samen zorgt draagt voor bijzonder goed onderwijs. Je onderhoudt contacten met ieder die bij de school betrokken is en draagt de kwaliteiten van de school uit. Met de andere directeuren en het bestuur geef je vorm aan het beleid van TriVia.

DeRegenboog-1

Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Bekijk onze missie en visie

Eigentijds onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer