Bestuur en toezicht

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van TriVia en de raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door het college van bestuur.

Rehoboth-7

College van bestuur

Als college van bestuur is het onze opdracht om kinderen een veilige plek te bieden, waar ze een zorgeloze jeugd kunnen hebben en kennis en vaardigheden meekrijgen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

Wij investeren veel in kinderen, zodat zij later van betekenis kunnen zijn in de maatschappij en duurzaam zorg kunnen dragen voor elkaar en de wereld. We willen dat kinderen oog hebben voor anderen en keuzes maken vanuit hun innerlijk kompas.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en handelen van het college van bestuur en fungeert als adviseur en klankbord. De raad van toezicht is zo samengesteld dat er expertise aanwezig is op het gebied van financiën, huisvesting, onderwijs en identiteit.

College van bestuur

Trivia-7

L.M. de Pater MA MSc (Len)

Voorzitter college van bestuur
Trivia-6

J. Korevaar (Coby)

Lid college van bestuur

Raad van toezicht

Trivia-3

A. Friedrich (Anne)

Voorzitter raad van toezicht
Hartog den A.J.B. (Arie)

A. den Hartog (Arie)

Lid raad van toezicht
Trivia-5

S. Rietveld-Haanschoten (Fia)

Lid raad van toezicht
Trivia-1

J.W. Vlot (Jan Wouter)

Lid raad van toezicht
Vliet van C. (Cor)

C. van Vliet (Cor)

Lid raad van toezicht
Rover de R.M. (Richard)

R.M. de Rover (Richard)

Lid raad van toezicht
Buitenhuis A.M. (Aron)

A.M. Buitenhuis (Aron)

Lid raad van toezicht

Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Bekijk onze missie en visie

Eigentijds onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer