Vereniging TriVia

TriVia is een vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs. Iedereen die instemt met de statuten kan lid worden van onze vereniging. Veel ouders kiezen er voor om bij het aanmelden van hun kind lid te worden.

DeRank-38

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van TriVia door dit formulier in te vullen en te mailen naar ledenadministratie@triviascholen.nl of in te leveren op school.

Samen met ouders

De basisschooltijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van kinderen. Ze ontwikkelen zich op sociaal vlak, leren wat er in de wereld speelt en hoe ze zich daartoe verhouden. Het leren vindt plaats op school, maar ook daarbuiten. Wij zoeken daarom verbinding met de gemeenschap en zien ouders als educatieve partners.

Onze scholen zijn kleine gemeenschappen, waarin je jezelf mag zijn en we iets overhebben voor elkaar. Wij denken dat we op de wereld zijn om die iets mooier te maken en leren kinderen hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Ouders betrekken wij bij de ontwikkeling van de kinderen en de school. Dit komt het welzijn van de kinderen en hun resultaten ten goede.

Redenen om lid te worden:

  • Een vereniging kan pas bestaan als er ook leden zijn. Met het lidmaatschap van TriVia toont u uw betrokkenheid bij het christelijk onderwijs.
  • Als lid kunt u actief invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging door gebruik te maken van uw stemrecht
  • U wordt jaarlijks uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering om te horen wat de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur zijn. U kunt middels deze algemene ledenvergadering invloed uitoefenen op het beleid van onze scholen.
  • Het is belangrijk om met uw stemrecht invloed te hebben op de christelijke identiteit van de vereniging.

We hopen u te mogen verwelkomen als lid van TriVia. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Deze zijn slechts € 10,- per jaar.

Doen………. U helpt er de vereniging mee, de school en daarmee ook uw kind!

Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Bekijk onze missie en visie

Eigentijds onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer